Što je NLP?

Što je NLP?

NLP je metoda koja se koristi za osobni i poslovni razvoj te služi u razumijevanju na koji način ljudi organiziraju svoje misli...

Što je Neuro Lingvističko Programiranje - NLP ?

NLP je metoda koja se koristi za osobni i poslovni razvoj te služi u razumijevanju na koji način ljudi organiziraju svoje misli, osjećaje, jezične obrasce i ponašanje kako bi došli do željenog rezultata. NLP pruža ljudima metodologiju modeliranja izvrsnosti koju postižu geniji i lideri u svojem području primjene.

Ključni element NLP-a je formiranje naše jedinstvene unutarnje mentalne mape temeljem načina na koji percipiramo i filtriramo podatke koji se apsorbiraju kroz naših pet osjetila iz svijeta koji nas okružuje.

Neuro : Svaki pojedinac je uspostavio svoj vlastiti jedinstveni mentalni sustav filtriranja za obradu milijune bitova podataka koje apsorbira kroz osjetila. Naša prva mentalna mapa svijeta je sastavljena od unutarnjih slika, zvukova, osvještene opipljivosti, unutarnje senzacije, okusa i mirisa koji se stvaraju uslijed procesa neuroloških filtriranja. Prvi mentalna mapa se zove "First Access" u NLP .

Jezični obrasci : Mi dodjeljujemo osobni smisao - mišljenje za svaku informaciju primljenu od svijeta tj. okoline. Tako kreiramo našu drugu mentalnu mapu dodjeljivanjem jezičnog
( lingvističkog) opisa-obrasca na unutarnje slike, zvukove i osjećaje, okuse i mirise, stvarajući tako svakodnevnu svjesnost. Druga mentalna mapa se zove Jezična Mapa- jezični obrazac ili reprezentacija.

Programiranje: Predstavlja bihevioralni odgovor – ponašanje koji se pojavi kao posljedica neuroloških procesa filtriranja i naknadne jezične mape.

Početak i razvoj NLP-a

Neuro Linguistic Programming je nastao u ranim 1970-ih kada se je profesor John Grinder na Sveučilištu u Kaliforniji, Santa Cruz udružio s gosp. Richard Bandlerom. Obojica su bili fascinirani ljudskom izvrsnošću koja je bila pravac za njihov daljnji rad - modelirati obrasce ponašanja izabranih genija.

Modeliranje predstavlja osnovu djelatnosti NLP-a - to je proces iznalaženja i reprodukcije strukture jezika i obrasca ponašanja pojedinca koji je izvrstan u određenom polju aktivnosti.

Grinder i Bandler su započeli svoj rad u NLP-u modeliranjem tri osobe: Fritz Perls, Virginia Satir i Milton Erickson. Ovi geniji su izvrsni kao profesionalni agenti promjena, radeći u domeni terapije. Sva tri genijalca, Perls, Satir i Erickson obavljali su svoj posao na čaroban način nesvjesnom izvrsnošću. Oni nisu pristupili svjesnom pojašnjenju svojeg ponašanja, već su Grinder i Bandler nesvejsno upijali njihove obrasce ponašanja i zatim pristupili svjesnom opisu.

Sa vrlo malo izravnog znanja o svakom od genija osobno i malo znanja o području psihoterapije, Grinder i Bandler su više od dvije godine proučavali sa oduševljenjem i žarom obrasce ponašanja genija, te opisali ponašanje genija u određenim poljima aktivnosti.

Oni su zapisali i kodirali rezultate svog rada bazirani na modelu jezika, koristeći obrasce transformacijske gramatike kao opisni rječnik.

Koristeći NLP modeliranje Grinder i Bandler protumačili su prešutnu vještinu genija i tako je rođen NLP kao vještina postizanja ljudske izvrsnosti.

Grinder i Bandler su osnovali tvrtku koja je ustrajno radila 1970-ih istražujući ljudsko ponašanje. John Grinder je bio izvanredni profesor na Sveučilištu u Kaliforniji, Santa Cruz i Richard Bandler student četvrte godine preddiplomskog studija. Tada im se na polju njihovog rada pridružio svjetski poznati antropolog Gregory Bateson interesirajući se za rad Grindera i Bandlera. Gregory Bateson ih je predstavio Milton Ericksonu i pružio podršku, povratne informacije i njegov entuzijazam povezano sa radom Grindera i Bandlera je zabilježen u predgovoru knjige „Struktura magije“ u kojoj navodi da su John Grinder i Richard Bandler učinili nešto slično onome što njegovi kolege i on pokušava posljednjih petnaest godina.

Godine 1975. Grinder i Bandler predstavili su svoj rad i NLP modele svijetu u knjigama " Struktura Magije I. i II . " Knjige je objavila poznata izdavačka kuća " Science and Behavior books inc “ i interes za novu područje zvano NLP se brzo proširilo.

Ljudi prisutni u području koje se odnosi na komunikaciju, ponašanje i promjene nastojali su naučiti kako i sami mogu dobiti nevjerojatne rezultate u svojem radu.

Grinder i Bandler su osmislili i dobrovoljno ponudili tečajeve iz primjene svojih modela NLP-a.
Provodeći programe osposobljavanja Grinder i Bandler su dokazali da je moguće modele NLP-a prenijeti na druge. Tako su vještine, tehnike i umijeće NLP modela i drugi mogli uspješno primjeniti u svom području aktivnosti.

NLP modeliranje

NLP modeliranje je umjetnost izrade skupa svih elemenata koji čine razliku prisutnu kod nekog tko je izvrstan u određenom polju aktivnosti u usporedbi s nekim tko je osrednji u istom tom polju aktivnosti. NLP modeliranje je daleko najviša razina vještine u NLP-u koja ukazuje na ono što čini razliku u bilo kojem kontekstu.

 

Primjena NLP

NLP praktičar stečeno zananje može upotrijebiti u interesu promjene u radu s pojedincima, grupama, tvrtkama i globalnim zajednicama. NLP kao vještina ima izvrstan učinak za brzo i učinkovito postizanje promjene kod pojedinaca i u skupinama.

NLP se može primjeniti u širokom području, kod prodaje, marketinga, obrazovanja, vodstva i coachinga. NLP se najučinkovitije primjenjuje u području osobnog i poslovnog razvoja te ga danas u svijetu mnogi izučavaju kako bi postali učinkovitiji u svom području aktivnosti.

 

New Code NLP

Glavna razlika između New Code NLP i klasične verzije NLP je korištenje nesvjesnog uma u odabiru resursa za dovođenje do promjene. Kod klasičnog NLP-a klijent svjesno odabire resurs, dok kod New Coda odabir resursa se kreira u nesvejsnom procesu uz minimalne svjesne odabire u cilju dovođenja do promjene kod klijenta. Prva tehnika kao most između New Coda NLP i klasične verzije NLP je „six step reframe“, prvi obrazac primjene NLP-a gdje se koristi nesvjesni signal. Korištenje nesvjesnih signala je proces koji omogućuje klijentu izravni kontakt sa nesvjesnim umom. 

Nesvjesni procesi koji su ispravno organizirani i konstruirani proizvode duboke , dugoročne osobne ekološke promjene zaobilazeći ograničenja svijesti. New code nadopunjuje nedostatke klasičnog koda kako bi promjena bila dugoročna i ekološka za klijenta.

U New Code NLP resursi se kreiraju izravno sudjelujući u nekoj aktivnosti, najčešće igri koja samo po sebi stvara stanje vrhunske izvedbe - performanci. Tako stvoreno stanje ne posjeduje neku povijest niti neki sadržaj. Za razliku od klasične verzije NLP-a, u metodi sidrenja koriste se povijesni resursi koji sa sobom u tom asociranom stanju povlače sadržaj koji možda i nije mjerodavan u kontekstu primjene.

New Code NLP je dizajniran na bazi igara koje aktiviraju neurološki sustav koji služi kao baza promjene u kontekstu koji je klijent odabrao. Struktura igre je tako dizajnirana kako bi se osigurala prisutnost stanja vrhunskih izvedbi - performanci.

Stanje vrhunskih izvedbi - performanci je bazirano na lancu izvrsnosti.

Izvedba – performansa je funkcija stanja koje omogućuje pristup ogromnim resursima na nesvjesnoj razini. Najučinkovitiji i jednostavan način za aktiviranje takvog stanja je kroz promjenu nečije fiziologije a jedan od najučinkovitijih načina je promjena načina disanja.

Promjenom načina na koji dišemo na najednostavniji način utječemo na promjenu naše fiziologiji, našeg stanja opčenito i naših performansi. Lanac izvrsnosti sugerira da je naša sposobnost za djelovanje izvrsna i ima pridružena stanja koja uključuju određenu fiziologiju.
Na taj način omogućujemo sebi da naša verbalna i neverbalna komunikacija bude učinkovitija. Lanac izvrsnosti je strategija koja prepoznaje i sustavno koristi snagu i mudrost podsvijesti .


Principi New Code NLP-a :

1 . Odgovornost za odabir ključnih elemenata za promjenu preuzima nesvjesni um.
2 . Nesvjesni um je izričito uključen u sve ključne korake.
3 . Postoji precizni uvjeti postavljeni za odabir novog ponašanja, tako da novo ponašanje zadovolji izvorne pozitivne namjere ponašanja koje se mijenja.
4 . Promjena se događa na razini stanja i namjere za razliku od razine ponašanja.

Kontaktirajte nas
Tu smo zbog Vas. Javite nam se, pitajte, komentirajte, predložite. Hvala!
Pošalji