Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Prema „Općim uvjetima“, Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu putem internet stranice COA d.o.o., Grgura Ninskog 1, 47000 Karlovac (u daljnjem tekstu COA), tj. putem Internetske prodavaonice (u daljnjem tekstu: internetska proda

Opći uvjeti prodaje internetske prodavaonice COA

1. Osnovni pojmovi
Prema „Općim uvjetima“, Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu putem internet stranice COA d.o.o., Grgura Ninskog 1, 47000 Karlovac (u daljnjem tekstu COA), tj. putem Internetske prodavaonice (u daljnjem tekstu: internetska prodavaonica).

Ako su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, Kupcem se smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca.

2. Osobni podaci i poslovna sposobnost
Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji usluga od COA-e, odnosno za kupnju putem internet prodavaonice.

COA sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

3. Narudžba i sklapanje ugovora
Usluge se naručuju posredstvom mogućnosti prodavaonice, a kupac može naručiti i kupiti uslugu kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

- kreditnom karticom za koju COA ima sklopljen ugovor o prihvaćanju

Narudžba se smatra zaprimljenom:

- u slučaju plaćanja kreditnom karticom - u trenutku kada COA dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe

U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, COA će elektroničkim putem e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je usluga naručena.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada COA dobije potvrdu predautorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe.

4. Kupnja u internetskoj prodavaonici

Svaka usluga ima naziv usluge i kratki opis, cijenu te mogućnost odabira količine. Istaknute cijene na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja.

Odabirom pojedine usluge ista se uvrštava u meni dio Internet stranice pod menijem "Košarica". Pristupom meniju „Košarica“ Kupac ima uvid u odabrane usluge, količinu i cijenu, a procesu kupnje pristupa klikom na tipku „Kupi“ gdje upisujete osobne podatke.

Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba Kupca zaprimljena, a Kupac će biti obavješten o primitku narudžbe putem e-pošte na naznačenu adresu.

Ukoliko usluga ili događanje tako iziskuju, Kupac će u elektronskom obliku primiti ulaznice ili vouchere potrebne za korištene usluge ili prisustvo na događanju.

5. Naplata/autorizacija
Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama).

U slučaju plaćanja kreditnom karticom međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

6. Pravo na raskid ugovora
Prema članku 45. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo zatražiti povrat novca u periodu od 7 dana nakon potpisivanja ugovora odnosno korištenja usluge koju je kupio putem prodavaonice. Zahtjev za povrat novca se predaju u pisanom ili elektronskom obliku tvrtki COA.

7. Podaci o proizvodima
COA će na svojim stranicama i internetskoj prodavaonici navesti opise o uslugama i događanjima koje je moguće kupiti. Obzirom da se poglavito radi o uslugama, ovdje nije moguće navesti točne opise pojedinih usluga ili događanja jer su isti podložni učestalim promjenama, a ponuda se može, ali ne mora, nadopunjavati tijekom vremena. Sve navedene cijene sadrže PDV.

Podaci o uslugama (opis, cijena i dr.) prikazani na COA internet prodavaonici podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, krivim navodima zbog pogrešaka u radu administrativne osobe i sličnim pogreškama. U slučaju očitih ili slučajnih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim u internet prodavaonici, COA zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8. Ostali uvjeti
Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.

COA ima pravo jednostrano promijeniti ove Uvjete prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene usluge COA će isporučiti po uvjetima važećim u trenutku sklapanja ugovora.

9. Primjena Uvjeta prodaje
Korištenjem usluga internetske prodavaonice prihvaćate ove Uvjete prodaje.

Ove internet stranice sadrže informacije o COA uslugama, te služe kao elektroničko prodajno mjesto - internetska prodavaonica.

COA ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

 10. Autorska prava
COA je nositelj autorskih prava na sadržaju ove internet stranice. Sadržaj s internet stranice ne smije biti korišten bez dopuštenja COA-e.

11. Završne odredbe
Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

 

Plaćanje
U COA Internet prodavaonici možete plaćati kreditnoim karticama.

           

 

Kreditna kartica
Plaćanje je moguće je izvršiti karticama American Express, MasterCard i Visa. Nakon odabira ovog načina plaćanja, izravno pristupate zaštićenoj sigurnosnoj vezi u koju upisujete broj kreditne kartice. Ako je potvrda uspješna, e-mailom ćemo Vam potvrditi narudžbu. Posebno napominjemo da se podaci o karticama nigdje ne zapisuju ili pamte te su nedostupni djelatnicima COA, djelatnicima tvrtke PENCEPAY i poslovne banke s kojima surađujemo.

 

Podaci o tvrtki
COA D.O.O.
GRGURA NINSKOG 1,
47000 KARLOVAC
OIB:40608196515
MBS: 080866108 - TS Zagreb - SS Karlovac
Tel: 047 - 600 113
Fax: 047 - 600 145
Mob 098 - 252 440
info@coa.hr

Kontaktirajte nas
Tu smo zbog Vas. Javite nam se, pitajte, komentirajte, predložite. Hvala!
Pošalji